Stowarzyszenie

Sygnatura sprawy:BB.VIII NS-REJ.KRS/5/1/8
Zaświadczenie o dokonaniu wpisu

Sąd RejonowyDnia:02.04.2001dla podmiotu: "STOWARZYSZENIE NA RZECZ RZWOJU I PROMOCJI GMINY KOZY"

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Informuje, że w sprawie dokonano wpisu
Do REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI, PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
Pod numerem KRS: 0000005037
Data dokonania wpisu: 02.04.2001
Numer wpisu w pozycji rejestru: 1Pieczątka sądu i podpis


DALSZE DOKUMENTY

WNIOSEK SĄDOWY
ORZECZENIE SĄDU
WPIS REJESTRU