Stowarzyszenie

Kozy 2000-12-12

Komitet Założycielski Stowarzyszenia
"Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocji Gminy Kozy"
w Kozach
ul.

Sąd Wojewódzki
I Wydział Cywilny
Sekcja Rejestrowa
ul. Cieszyńska 10
43-300 Bielsko-Biała.

Wnioskodawca: Komitet Założycielski Stowarzyszenia
"Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocji Gminy Kozy"
z siedzibą w Kozach, ul.


w składzie:
1. Bogusław Nycz
2. Leszek Szlosek
3. Jan Hołowka
4. Roman Bednarczyk


WNIOSEK

o wpisanie stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń.


Działając na podstawie art. 8 i 12 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz.104 z późniejszymi zmianami)
Wnosi o:
Wpisanie wskazanego wyżej stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeńUZASADNIENIE


W dniu 12 grudnia 2000 roku odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia pod nazwą "Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocji Gminy Kozy", na którym zebrani podjęli następujące uchwały:
1. Uchwała Nr 1 o utworzeniu stowarzyszenia o nazwie "Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocji Gminy Kozy".
2. Uchwała Nr 2 o uchwaleniu statutu stowarzyszenia.
3. Uchwała Nr 3 o wyborze komitetu założycielskiego.
4. Uchwała Nr 4 o upoważnieniu członków komitetu założycielskiego do dokonania czynności związanych z rejestracją stowarzyszenia.Komitet Założycielski
Podpisy Komitetu Założycielskiego


DALSZE DOKUMENTY

WNIOSEK SĄDOWY
ORZECZENIE SĄDU
WPIS REJESTRU