Stowarzyszenie

LISTA ZAŁOŻYCIELI STOWARZYSZENIA

Lista założycieli


My niżej podpisani założyciele stowarzyszenia o nazwie "Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocji Gminy Kozy"z siedzibą w Kozach, ul. Krakowska 55 obecni na zebraniu w dniu 12.12.2000r., świadomi odpowiedzialności prawnej - oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 3 ust.1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach: